Två personer på en tågperrong

Billigare att ta tåget inrikes än att flyga, visar ny studie

Flygresenärer betalar betydligt mer än den som tar tåget. Detta enligt en ny studie från KTH, som jämfört resor till några populära destinationer i Sverige.

KTH:s Järnvägsgrupp har jämfört flyget med tåget på några populära inrikeslinjer på uppdrag av SJ. De sträckor som undersöktes var Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö, Stockholm–Sundsvall och Stockholm–Umeå.

Minst dubbelt så dyrt att flyga

Studien visade att på alla de granskade sträckorna kostade det minst dubbelt så mycket att ta flyget jämfört med att åka tåg.

På sträckan Stockholm–Sundsvall betalade den som flög mer än tre gånger så mycket som den som tog tåget. Bara på transporten till och från flygplatsen hade Sundsvallsresenären gjort av med 68 procent av vad det hade kostat att ta tåget hela vägen.

Rapporten konstaterade att priset på en tågresa har sjunkit under de senaste tio åren. Det gäller både totalt sett och i förhållande till flyget.

Så mycket mer kostade flygbiljetten

Stapeldiagram som visar att flyget är mer än dubbelt så dyrt som tåget på fyra inrikessträckor

(Diagrammet visar normalpris i svenska kronor. Priset gäller 2:a klass ombokningsbar biljett på tåg och motsvarande på flyg bokad en vecka innan avresedatum som är en vardag. Biljettpriset är ett genomsnitt för alla operatörer och turer under dagen. Grafik: KTH/SJ)

Tåget lika snabbt eller något långsammare

Forskarna tittade också på hur lång tid resan tar. För att ge en rättvis jämförelse mättes restiden från centrum till centrum, så att även transfertiden från flygplatserna som ju alltid ligger utanför stadskärnan räknas med.

På tre av de fyra granskade sträckorna går tåget lika snabbt, eller något långsammare än flyget.

Det tar exempelvis lika lång tid att flyga från Stockholm till Göteborg som att ta tåget. (Den som flyger vinner två minuter och kommer fram lagom för att möta sin tågresande kamrat på centralstationen.)

Skillnader i restid mellan tåg och flyg 2018

Diagram som visar att restiden med tåg har sjunkit kraftigt medan restiden för flyg är stabil.

Tåget har knappat in på flyget under de senaste decennierna tack vare snabbtågen och nya banor.

Den som vill ta sig mellan Stockholm och Umeå med tåg kan till exempel glädja sig åt att resan nu går fem timmar fortare än den gjorde 1990.

Vem får mest gjort på resan?

Värt att tänka på för den som reser i jobbet är också hur effektivt man kan använda restiden. Här har tåget en fördel i och med att man slipper transfer, incheckning, start och landning och kan använda en större del av restiden för att arbeta. Ytterligare ett bra argument för den som vill resa miljövänligt i jobbet!

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer