Foto på ett tåg med en symbol i form av en prispall

Oväntade siffrorna: Tåget bättre på att komma i tid än flyget

Tåg som blir försenade och inte är att lita på är ett populärt samtalsämne, men hur väl stämmer det överens med verkligheten?

2017 gjordes en Sifo-undersökning som visade att svenskarna tror att bara hälften av SJ:s tåg håller tidtabellen. Den verkliga siffran var 90 procent. Det är lika bra som världens mest punktliga flygbolag.

Eller i själva verket bättre, eftersom marginalen är större för flygtrafik. Flyget kan landa upp till 15 minuter efter utlovad ankomsttid men ändå räknas som "enligt tidtabell". För tåg är toleransen endast fem minuter innan det anses vara försenat.

Att tågen är bättre på att komma i tid än flyget visar också den senaste statistiken från Trafikverket och Flightstats. Långdistanstågens punktlighet första kvartalet 2019 låg på 81 procent (återigen, framme inom 5 minuter efter utsatt tid). Under samma tid var flygets punktlighet på de linjer som konkurrerade med tågen 78 procent (flygen fick alltså vara upp till 15 minuter efter tidtabell innan det räknades som en försening).

Tåget är alltså ett säkrare kort än flyget om man vill komma i tid – så ut och punktera tågmyterna!

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer