Flygledartorn, flyget, transportstyrelsen, rapport, hållbart resande

Transportstyrelsen: Minskat resande i alla trafikslag

Att efterfrågan på transporter kommer att fortsätta stiga är inte längre självklart, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen, i samband med presentationen av en rapport över hur coronapandemin påverkar våra resvanor på sikt.

Flygtrafiken är den transportform som har minskat mest under pandemin, och ligger i dag på samma nivåer som 1978, enligt Transportstyrelsen. Även tågtrafiken har sett minskat flöde resenärer och kör nu på nivåer motsvarande år 2000.

I rapporten har Transportstyrelsen samlat data över resmönster från Trafikanalys, Trivector samt mobiloperatörerna Tre och Telia och kommit fram till att nedgången i resandet påverkat alla trafikslag som nu samlat ligger på samma nivå som 2008.

Samtidigt visar rapporten att antalet resenärer bara minskat marginellt – vilket leder till slutsatsen att det är varje resenär som reser mindre än tidigare, snarare än att vissa grupper skulle ha slutat att resa medan andra fortsatt.

Som även Schyst resande kunde visa i ett par undersökningar under hösten 2020 (länkar nedan) konstaterar Transportstyrelsen också att många vill fortsätta på den inslagna vägen att resa mindre och annorlunda även efter pandemin och att många företag planerar att dra ned på antalet tjänsteresor.

– Pandemin kan innebära en möjlighet till omstart av transportsystemet i en mer långsiktigt hållbar riktning, med minskad trängsel, större flexibilitet och med större fokus på hälsa, säger Jonathan Sundin.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här