Hållbart resande, utbildning, kurs, instruktör Nathalie Töpperwien Blom, Schyst resande, turism

Turismen som motor för hållbar utveckling

Turism är en jättelik industri mitt i skärningspunkten mellan de olika aspekterna av hållbarhet och omfattar alla de 17 globala målen i Agenda 2030. Här finns en enorm potential att göra rätt, säger branschutbildaren Nathalie Töpperwien Blom.

Nathalie Töpperwien Blom har jobbat med utbildning i många år, som instruktör för Schyst resande sedan 2015.

Intresset för ett hållbart resande uppstod på allvar när hon hade ett uppdrag i Centralamerika och själv fick tillfälle att se hur nära turiststråken låg de utvecklingsprojekt hon var inblandad i - och vilken potential det låg i att skapa en brygga där.

-Det finns så mycket kapital inom turism och så mycket intresse och engagemang att jobba med. Turismen skulle kunna vara en fantastisk motor till utveckling i stora delar av världen – istället för tvärtom.

För det är så, att det krävs att man medvetet jobbar med hållbarhetsfrågorna, annars blir effekten nästan alltid det motsatta, förklarar hon. Det senare har vi sett för mycket av, de senaste decennierna.

Vad är det som händer då?

-När allt för många människor på kort tid åker till en och samma plats tär det på både människor och klimat, djur och natur, samhälle och kultur. Det leder inte till en positiv utveckling.

Läs mer: Florida begränsar ohållbar turism

Turismen - i hjärtat av de globala målen

När Nathalie Töpperwien Blom håller utbildningar för resebranschen brukar hon presentera hållbarhetsaspekterna i de globala målen, Agenda 2030, som tre cirklar som möts i mitten; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

-Det blir ganska pedagogiskt vad som händer när en cirkel blir för stor – den går ut över de andra. Vi måste prata om klimatet, men också om jämställdhet och att människor som jobbar på destinationerna får en rimlig inkomst. Hållbarhet innebär balans mellan de här tre cirklarna.

Vilka frågor brukar väcka störst engagemang när du håller utbildningar för anställda i resebranschen?

-Det är olika såklart men många är engagerade i vattenfrågan, hur mycket vatten vi gör av med och hur mycket vatten som går åt i framställningen av ett kilo kött, en t-shirt. Eller i all den mat vi slänger!

-Olika former av sexuell exploatering kopplat till turism är en fråga där många reagerar med obehag. Många har svårt att förstå att det blivit så vanligt.

-När deltagarna inser att alla de 17 målen i Agenda 2030 har en direkt koppling till turism, det brukar också bli en "aha-upplevelse".

De globala målen brukar kunna uppfattas som ganska svåra att få ihop, med både ekonomisk tillväxt, utrotad fattigdom och klimatåtgärder - men när det kommer till turism blir det plötsligt tydligt hur allt hänger ihop, menar Nathalie Töpperwien Blom.

Vilka är de typiska kursdeltagarna?

-Alla möjliga inom branschen. Lokala turistbyråer, egenföretagare inom besöksnäringen och anställda på internationella flygbolag. Nu under 2020 är det ganska många som är korttidspermitterade och som vill passa på att stärka upp kompetensen.

Du som jobbar i resebranschen!

Vill du också passa på att stärka upp kompetensen kring hållbarhetsfrågor? Läs mer om Schyst resades branschutbildningar och boka in dig på ett tillfälle som passar dig! (Höst och vinter 2020-2021 ges utbildningarna digitalt, på grund av corona.)

Kostnadsfri distanskurs för dig som jobbar, eller är mellan jobb, i resebranschen!

För resebyråer och andra företag inom turism som vill möta de ökade krav som ställs på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En utbildning direkt framtagen för företag i turismsektorn.

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!