Collage: Bild på Adwoa Sakyi och flytande tvål samt munskydd.

Turisterna försvann – då startade facket tvålfabrik för de som förlorat jobbet

Adwoa Sakyi berättar hur Afrikas turismsektor har påverkats av coronakrisen, och vad facket gör för att rädda både liv och inkomster.

– Allt stängde ner. Det har fått stora konsekvenser, säger Adwoa Sakyi på det globala fackförbundet IUF som bland annat organiserar hotell- och restaurangarbetare.

Facket har haft fullt upp sedan covid-19 bröt ut.

Så påverkas kvinnor när turismen sinar

Adwoa Sakyi som samordnar IUF:s kvinnoprojekt i Afrika ser hur pandemin påverkar kvinnor som vanligtvis försörjer sig på turismen.

– Kvinnor utgör majoriteten av de som arbetar inom turismen, och många är inte anställda utan finns i den informella sektorn runtomkring. Det kan handla om att sälja hantverk eller laga traditionell mat till besökare. De har inga rättigheter när hotell och restauranger stänger. Det blir också en dominoeffekt i samhället runtomkring som förlitar sig på inkomsterna från turismen.

För många av kvinnorna blir det väldigt svårt att få ihop ekonomin.

– De är ansvariga för att ta hand om familjen och ibland även andra släktingar och att inte ha en trygg inkomst skapar stor stress. Eftersom skolorna är stängda måste de se till att barnen fortsätter sköta skolarbetet hemma och dessutom lära dem om hälsa och säkerhet så att de inte blir sjuka. Att köpa ansiktsmasker och handsprit leder till extra utgifter, och med familjen hemma kan det behövas mer pengar till mat. Vi ser också att när många isoleras i hemmet utsätts fler kvinnor för våld av sina partners.

Vad facket gör för att stötta under coronakrisen

Alla de här sakerna gör att facket behöver ta ett bredare ansvar. Inte bara för de som är anställda på pappret och inte bara för arbetares situation på jobbet.

– I IUF:s kvinnoprojekt jobbar vi mycket med frågan om mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier. Vi informerar, berättar vart man kan vända sig, stöttar kvinnor i att tala öppet om de här sakerna och fördömer våldet. Vi fokuserar inte bara på arbetarna utan på hela lokalsamhället.

Sedan pandemin slog till har IUF jobbat intensivt för att se till att människor får nödvändig information om covid-19. Facket har delat ut flyers om viruset och om vikten av att tvätta händerna, använda handsprit och hålla distansen. De har också skickat ut löpande uppdateringar om hälsoläget via WhatsApp och besökt radiostationer för att prata om hur man kan skydda sig själv och andra.

Samtidigt har Adwoa och hennes kollegor förhandlat med arbetsgivare i hotellbranschen för att få dem att ta ansvar för sina anställda under krisen. När allt började stängde vissa utan att informera personalen.

"Det jobb som städare, hushållerskor och annan hotellpersonal utför kan inte längre behandlas som okvalificerat, oviktigt arbete som kan läggas ut på underleverantörer till alldeles för låga löner. Det är värdefullt arbete."

Startade tvåltillverkning

För de kvinnor som plötsligt blev av med större delen av sina inkomster har facket försökt hitta sätt att stötta. IUF:s kvinnokommitté i Burkina Faso drog snabbt ihop ett projekt där tillfälligt arbetslösa kvinnor fick lära sig att tillverka flytande tvål.

– Vi behöver tvål för att bekämpa viruset. Och kvinnorna kan sälja den för att få lite inkomster – inte tillräckligt, men i alla fall något. När de säljer den informerar de samtidigt om hur man kan undvika smitta.

Bild av kvinna som rör i balja med vätska och färdiga tvålprodukter.

Facklig tvål och handsprit – varför inte? Pop-up-fabrik i Burkina Faso.

Förhoppningar om att fackliga rättigheter kan stärkas av krisen

Adwoa Sakyi tror att krisen, trots allt, kan leda till en förbättring av arbetares villkor.

– Arbetsgivarna börjar förstå värdet av facket. De behöver inte kommunicera med varje individuell person om hälsa och säkerhet till exempel utan kan nå många genom facket.

– Nu inser alla även att hälsa och hygien är avgörande för att kunna driva ett säkert hotell, och för folkhälsan. Det jobb som städare och annan hotellpersonal utför kan inte längre behandlas som okvalificerat, oviktigt arbete som kan läggas ut på underleverantörer till alldeles för låga löner. Det är värdefullt arbete och det värdet måste nu speglas i bättre löner och trygga jobb.

Fackligt inflytande ger säkrare turism

För att göra samhället bättre rustat för kommande kriser, vare sig det är pandemier eller klimatkatastrofer, ser hon det som nödvändigt att arbetsgivare och regeringar inkluderar fackförbund i diskussionerna, som en jämlik part.

– Arbetare och deras representanter måste vara med i besluten om hur verksamheten kan bli säkrare. Det är ju de som ska se till att de åtgärder man beslutar om genomförs i praktiken. Genom en sådan social dialog, med de internationella arbetsrättsliga konventionerna som grund, kan vi få bättre villkor. Det är dags att göra det som krävs för att skydda allas hälsa – ledningens, de anställdas och gästernas.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer