Flygplan bland moln.

Utredning kräver mer biobränsle i flygplanstanken

År 2030 ska 30 procent av det flygbränsle som tankas i Sverige bestå av biobränsle, enligt ett förslag från utredaren Maria Wetterstrand. Ett krux är dock att så mycket biobränsle ännu inte existerar.

Tanka trä?

Idag produceras inte så mycket förnybart bränsle. Det gör att kravet på flygbranschen till en början blir blygsamt: endast någon procent av bränslet behöver bestå av bioråvara. Från och med 2025 föreslår utredningen att kravet höjs, eftersom det då förväntas finnas mer biobränsle.

En fråga som återstår att lösa är dock var denna stora mängd biobränsle ska komma ifrån. I dag är en sort som produceras av vegetabiliskt och animaliskt fett vanligast (inget för vegetarianer alltså!), men utredningen hoppas att det ska gå att tillverka biojetbränsle av svensk skog. Energimyndigheten ska därför få i uppdrag att se om Sverige ska sponsra sådan produktion, som till en början kan bli en dyr historia eftersom det krävs ny teknik.

Så mycket väntas utsläppen sjunka Om kravet på inblandning av biobränsle inte går igenom beräknas utsläppen från flyg som tankar i Sverige öka med sex procent till 2030, jämfört med 2017 års nivå. Med det föreslagna kravet beräknas utsläppen i stället minska med 24 procent till 2030. Det skulle innebära att trenden med ökande utsläpp från flyget bryts.

Maria Wetterstrands förslag välkomnas av flygbranschen, som gärna framhåller biobränsle som lösningen på flygets klimatdilemma. Transportföretagen skriver dock i en kommentar att med det nya kravet på biobränsle bör flygskatten avskaffas helt.

Utredningen poängterar däremot att det krävs mer än ett bränsleskifte för att minska transporternas klimatutsläpp. Vi behöver i första hand resa mindre och välja andra sätt att ta oss till resmålet, eftersom även biodrivmedel belastar miljön. Om flygandet fortsätter öka kraftigt kommer de totala utsläppen att fortsätta peka uppåt, även med en del biobränsle i tanken.

Det är dessutom inte bara flyget som vill ha biobränsle – det ska även räcka till våra bilar, lastbilar och fartyg, med mera. Samtidigt vet vi att skogen gör en livsviktig insats redan där den står. Träden dämpar ju den globala uppvärmningen genom att ta upp koldioxid ur luften. Kraven på att bevara skogen ökar alltså samtidigt som ropen efter biobränsle tilltar.

Flygbiljetten blir något dyrare

Hur påverkas då biljettpriserna av kravet på mer biobränsle i tanken? En inrikes flygresa år 2030 beräknas bli 41 kronor dyrare. En resa till Europa tros kosta 78 kronor mer, medan den som flyger längre än så kan få betala 250 kronor mer än idag.

Läs hela utredningen här

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer