Resenärer som reser hållbart vilar ut i skuggan av ett träd.

Vad är hållbart resande?

Hållbar turism innebär att resa på ett sätt som gör att både människor och miljö mår bra. Resandet ska också ge inkomster till turistorterna och de som lever och arbetar där. Det är hållbart!

Det var 1987 som begreppet hållbar utveckling definierades i en FN-rapport, som de tre delarna ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. När vi pratar om hållbar turism handlar det alltså om att ta hänsyn till de tre perspektiven i alla val, från typ av färdsätt till val av restaurang.

Den hållbara utvecklingens tre ben:

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att inte ta mer från naturen än vad den kan återskapa. Det handlar också om att minska människans påverkan på klimatet, så att planeten även fortsättningsvis är väl anpassad för liv.
  • Social hållbarhet är strävan efter ett samhälle där mänskliga behov och rättigheter uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet går ut på att ekonomin ska anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål på lång sikt.

Vilka ska fixa hållbart resande?

För att en rättvis och grön turism ska bli normen behöver alla bidra. Researrangörer, hotellägare, transportbolag, myndigheter, regeringar och vi som reser måste ta större ansvar för de konsekvenser som resandet får. Bland annat genom att se till att miljön på resmålen inte förstörs och att de som arbetar där får anständiga arbetsvillkor.

Turism kan bidra till en positiv utveckling i många länder. Men då behövs engagemang på flera olika nivåer. * Det behövs internationella ­överenskommelser, till exempel genom FN, för att sätta ramarna för hur ­stater och företag ska agera. * Det behövs också lagar som skyddar till exempel grundläggande mänskliga rättigheter och känslig natur. * Rese­arrangörer behöver erbjuda resor som tar hänsyn till de sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga effekterna av sin verksamhet. * Sedan behövs det medvetna konsumenter som reser ansvarsfullt och driver på researrangörerna åt rätt håll.

Hej Resenär! Vill du resa schyst och hållbart? Här finns tips och inspiration.

Reseföretagens ­skyldigheter

De företag som arbetar med turism och resor har ansvar i hela leveran­törsledet enligt en rad internatio­nella överenskommelser. Det innebär till exempel att före­tagen har ansvar för att människors rättig­heter inte kränks hos någon av de underleverantörer företaget ­anlitar. Exempel på underleverantö­rer till turistföretagen är de hotell man ­använder i respektive land, de som tvättar åt hotellet, leve­rerar mat och så vidare.

Läs mer: Vad har de globala målen, Agenda 2030, med turism och semesterresor att göra?

Hållbar utveckling är...

"Utveckling som tillgodoser­ ­dagens behov utan att ­äventyra kommande ­generationers ­möjligheter att ­tillgodose sina behov­." (Ur FN-rapporten "Vår gemen­samma framtid", 1987.)

Dessutom - en feministisk handling!

Jo, det är sant, att resa hållbart kan faktiskt vara en rent feministisk handling. Här hittar du sju förklaringar till det.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer