Mänskliga rättigheter inom turism, en workshop, hållbar turism

Workshop: Mänskliga rättigheter och turism

Hur kan du och ditt företag verka för ett ökat ansvar för mänskliga rättigheter? Nu finns möjlighet att delta i workshop som ger dig verktyg och metoder för att kunna arbeta med Human Rights Due Diligence (Kostnadsfritt!)

Den här workshopen är för dig som är anställd eller driver företag inom resebranschen och besöksnäringen och ges i samarbete med internationella organisationen Roundtable Human Rights in Tourism.

Vad får du?

Efter två timmars workshop (på engelska) kommer du att ha konkreta verktyg och metoder för att identifiera, förhindra och hantera kränkningar av mänskliga rättigheter genom hela leverantörskedjan.

Ledare för kursen är Matthias Leisinger, tidigare hållbarhetschef på KUONI, nu konsult med fokus på hållbara affärsmodeller och "Human Rights Due Diligence" samt Jara Schreiber, projektledare på organisationen Roundtable Human Rights in Tourism.

När, var, hur?

Fredagen den 29 januari kl 9-10, digitalt såklart (Zoom). Än finns några platser kvar men antalet är begränsat, så först till kvarn!

Anmäl dig till workshoppen här!

Mänskliga rättigheter, turism, hållbar turism, hållbart resande

Jara Schreiber (tv) och Matthias Leisinger (th) håller workshop om mänskliga rättigheter inom turism.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här