Kalendarium

28 september

Hållbart resande steg 1, Stockholm

2 oktober

Heldagsutbildning för turismstuderande på Burgårdens gymnasium

16 oktober

Kvällskurs i hållbart resande för Unionens medlemmar

17 oktober

Heldagsutbildning för turismstuderande på Karlstad Universitet

19 oktober

Hållbart resande, steg 1, Göteborg

30 november

Hållbart resande steg 1, Malmö

4 december

Kvällskurs i hållbart resande för Unionens medlemmar