Kalendarium

15 maj

Unionens medlemsutbildning i hållbar turism, del 1

22 maj

Unionens medlemsutbildning i hållbar turism, del 2

8 juni

Utbildning till ambassadör: Hållbart resande, steg 2