Kalendarium

13 april

ZOOM

För turismstuderande: Hållbar turism för den framtida resebranschen

16 april

ZOOM

För resebranschen: Kompetensutveckla dig inom hållbar turism!

14 maj

ZOOM

För resebranschen: Kompetensutveckla dig inom hållbar turism!

29 maj

ZOOM

För allmänheten: Kurs i hållbart resande i samarbete med Folkuniversitetet

4 juni

ZOOM

För dig i resebranschen: Kompetensutveckla dig inom hållbar turism!

20 augusti

ZOOM

För dig i resebranschen: Kompetensutveckla dig inom hållbar turism!

10 september

ZOOM

För dig i resebranschen: Kompetensutveckla dig inom hållbar turism!

25 september

ZOOM

För allmänheten: Kurs i hållbart resande i samarbete med Folkuniversitetet

8 oktober

ZOOM

För dig i resebranschen: Kompetensutveckla dig inom hållbar turism!

20 november

ZOOM

För allmänheten: Kurs i hållbart resande i samarbete med Folkuniversitetet