Glitter och glamour: Turismen i resejournalistiken (2012)

En granskning av svensk resejournalistik. Om de nära banden till reseindustrin och hur resemedierna förhåller sig till turismens avtryck. Vilka normer kring resor förmedlas? Vilken blick har man på resmålen och de som bor där?

Ladda ner

Resejournalistiken är en egen genre. Ofta skiljs den markant från annan typ av journalistisk bevakning.

Speciellt för resemedierna är att de lever i nära symbios med turismbranschen. Journalistiken är till stora delar inriktad på charterturismens viktigaste resmål, som Thailand, Turkiet och Grekland. Även ekonomiskt är resejournalistiken starkt beroende av resebranschen. Utan annonser från den skulle resejournalistiken inte överleva. En del reportageresor är till och med subventionerade av branschen, även om det är ännu vanligare att reportrarna reser till "självkostnadspris", det vill säga till ett pris långt under vad andra resenärer betalar. I värsta fall är det resebolagen och inte journalisterna som bestämt upplägget för resan.

Genom att beskriva vad turism är skapar resejournalistiken förväntningar om vad det goda resandet innebär: vilka upplevelser som är centrala och hur man ska bete sig.

Studien innehåller en granskning av resejournalistiken i tidningarna Vagabond, Allt om resor och tidningen RES. Den journalistik som har granskats är i princip de tidningar som kom ut under perioden 2010–2011. Även DN Resor samt ett urval researtiklar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet har studerats, men inte lika utförligt. Granskningen fokuserar främst på inslag som skildrar turism i fattigare länder.

"Det är så fint att det nästan gör ont. I den tropiska natten, mellan ett hav av stjärnor och ett hav av plaskande fisk, tar vi en sista drink. Kvinnor på den gnistrande stranden säljer färsk ananas, papaya och mango. Det är sjukt billigt. Platsen är till brädden fylld av smaragdgrön förtrollande magi. Av en djupare fridfull känsla av balans, avslappning och andrum."

Ämnen som tas upp

  • Resejournalistiken – en bakgrund
  • Analys av text och bild i resepressen
  • I vilken mån och hur behandlas turismens inverkan på fattiga länders utveckling?
  • Skildras lokalbefolkningens levnadsvillkor och förhållandena för anställda?
  • Hur ställer man sig till turism i diktaturer?
  • Lyfts turismens koppling till alkohol/droger och prostitution?

Uppföljning av resejournalistiken

Läs även den genomgång som gjordes 2016, Vart är resejournalistiken på väg?

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer