En granskning av Travelifes certifieringssystem (2011)

Travelife är resebranschens egen märkning som ska garantera socialt och miljömässigt ansvar på exempelvis hotell. Här tittar vi på kraven som ställs, hur de kontrolleras, samt hur märkningen kan bli starkare.

Ladda ner

Travelife Sustainability System (TSS) och Travelife Sustainability in Tourism (TST) är två certifieringssystem som båda handlar om social och miljömässig märkning av turismindustrin. De ger researrangörer ett verktyg för att mäta och kontrollera sina leverantörers verksamhet.

Då är frågan: Är Travelifes märkning stark nog? Garanterar den att exempelvis de som arbetar på hotellen har anständiga villkor?

I den här rapporten granskar vi Travelife Sustainability System (TSS) utifrån ISO-standarden om socialt ansvarstagande, ISO 26000. Dessutom har Travelife Sustainability in Tourism (TST), som är ett certifieringssystem för researrangörers eget arbete, jämförts med Schyst resandes rekommendationer till researrangörer.

Vi kan konstatera att Travelifes märkningar är intressanta initiativ som visar på en vilja hos resebranschen att föra en dialog om företagsansvar med sina leverantörer och inom den egna organisationen. Dock är en av de största utmaningarna att styrka legitimiteten i de certifieringar som utfärdas. Detta eftersom märkningssystemet inte är transparent eller erbjuder någon möjlighet till insyn i hur granskningen av leverantörer går till.

Travelife Sustainability System skulle även tjäna på att mer tydligt betona ansvaret för miljö och sociala aspekter inom själva verksamheterna, i stället för att lägga ansvaret på enskilda anställda, eller som i vissa fall förespråka frivilligt engagemang från anställda och kunder. För att skapa effektivare verktyg som kan hjälpa företagen att ta ansvar borde Travelife Sustainability System ha tydligare referenser till internationell rätt och praxis.

"Resenärens medvetenhet om resandets konsekvenser ökar och det finns därför stor anledning för researrangörer att arbeta aktivt med hållbarhetsaspekter inom den globala och ständigt växande resenäringen."

Ämnen som tas upp

  • Travelifes organisation
  • Vad ingår i Travelifes krav på märkning?
  • Hur går kontroller till?
  • Schyst resandes rekommendationer
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer