Happy hour i paradiset (2011)

I länder som tar emot många turister börjar även lokalborna dricka mer. Varför är turismen så starkt kopplad till alkohol, vad får det för konsekvenser, och vad kan vi göra åt det?

Ladda ner

Rapporten visar, med genomgång av befintlig forskning inom området och exempel från bland annat Thailand och Kambodja, hur turism är en av orsakerna bakom en ökad alkoholkonsumtion på många destinationer.

Därför driver turismen upp den lokala alkoholkonsumtionen

  1. Turismen – framför allt massturismen – sprider nya alkoholvanor. Att folk dessutom tenderar att dricka mer under semestern innebär att det i många fall är en högriskkonsumtion som överförs.
  2. Turisternas efterfrågan på alkohol genererar en större tillgänglighet också för den lokala befolkningen.
  3. Turist- och alkoholindustrin influerar på olika sätt lokala policys och lagar kring alkohol.
  4. Alkoholindustrin använder sig av attribut kopplade till semester i sin marknadsföring, medan turistindustrin säljer resor och destinationer med alkohol som lockmedel.

"They have joined the Club."

Så lyder texten på en reklamskylt för Club Beer i Kampala, Uganda. På bilden solar en afrikansk man och kvinna på en vit sandstrand. Texten har dubbel betydelse: Paret visar att de valt ölsort, men även kultur och social status. Ölen blir en symbol för en västerländsk livsstil.

Ämnen som tas upp

  • Turismens påverkan på den lokala alkoholkonsumtionen
  • Konsekvenser för folkhälsan
  • Ölflickor (beer girls) i Thailand och Kambodja

Rapporten finns i engelsk version här.

Materialet har också en tillhörande studiehandledning med övningar, för dig som är lärare och vill hålla övningar om ämnet med dina elever. Se länk nedan.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer