Hur hållbara är kommunernas tjänsteresor?

Tar Sveriges största kommuner hänsyn till miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och lokalsamhälle när de reser?

Ladda ner

Allt fler svenskar vill resa hållbart. En ökad medvetenhet om klimatkrisen fick till exempel rekordmånga svenskar att ta tåget i stället för flyget sommaren 2019, och allt fler har också valt att semestra på nära håll. Schyst resande har i den här rapporten undersökt om svenskarnas vilja till mer hållbara resor också märks av ute i kommunerna. En enkät har skickats till Sveriges 20 största kommuner, med frågor om vad deras resepolicyer för tjänsteresor innehåller.

Varför spelar det roll?

Tillsammans har Sveriges 20 största kommuner närmare en kvarts miljon anställda, och deras val av exempelvis transportsätt och konferensanläggningar vid tjänsteresor har betydelse för en hållbar utveckling i stort.

Alla tänker på klimatutsläppen – men tydligare regler behövs

Schyst resandes granskning visar att engagemanget i kommunerna för miljömässigt hållbara tjänsteresor är stort, både bland politiker och tjänstemän. Alla 18 kommuner som svarade på enkäten hade en resepolicy, och alla dessa policyer tog upp resornas klimatpåverkan. Samtliga kommuner var restriktiva kring när flygresor får göras i tjänsten. Dock behöver skrivningarna i många fall bli mer konkreta, om de ska ge resultat i form av minskade utsläpp.

Få ställer krav på ett schyst socialt och ekonomisk avtryck

I kommunernas resepolicyer får frågor om social och ekonomisk hållbarhet betydligt mindre utrymme än miljöaspekterna.

Endast sex av kommunerna ställde krav på arbetsvillkor i sina resepolicyer (exempelvis genom att anlita researrangörer och hotell som har kollektivavtal).

Fem hade någon form av restriktioner kring alkohol i samband med tjänsteresor.

Endast två av kommunerna förbjuder uttryckligen sexköp under tjänsteresor.

En enda av kommunerna tar upp frågan om att tjänsteresorna ska bidra till det lokala näringslivet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att merparten av resorna troligen sker på nära håll.

uppmaning

Checklista för en hållbar resepolicy

Se vad ni behöver ha koll på.

Till checklistan