Ingen solskenshistoria (2012)

Olagligt låga löner, sjutton timmars arbetsdagar och noll semester. Det är några axplock från arbetarnas vardag på hotell i Thailand och Turkiet – hotell som används av de stora svenska charterarrangörerna.

Ladda ner

Arbetarnas villkor i turismindustrin i Thailand

Var fjärde intervjuad migrantarbetare i Thailand har inget arbetstillstånd och tre fjärdedelar har inte ett skriftligt anställningskontrakt. På åtta av tio granskade hotell tjänar arbetare under lagenlig minimilön.

Diskriminering av migrantarbetare är utbredd och de tjänar ofta mindre än sina thailändska kollegor. De har inga semesterdagar, sällan tillgång till social- och sjukförsäkringar samt sämre boende på hotellområdena. Hos underleverantörerna är arbetsvillkoren ännu sämre för migrantarbetarna, som utsätts för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Dessutom förekommer barnarbete.

17 timmars arbetsdag – på svenskarnas semesterhotell i Turkiet

Även i Turkiet är arbetsvillkoren på hotell som används av Apollo, Fritidsresor (numera TUI) eller Ving undermåliga. Knappt hälften av arbetarna har ett skriftligt anställningskontrakt, 65 procent jobbar övertid varje dag och några arbetar 17 timmar per dag. På många av hotellen får arbetarna ingen övertidsersättning. Alla anställda tjänar motsvarande minimilönen eller något mer och 73 procent menar att lönen inte räcker att leva på. En tredjedel av hotellarbetarna känner sig inte fria att gå med i en fackförening och är rädda för repressalier.

Även på Travelife-certifierade hotell förekommer diskriminering av gravida kvinnor, utnyttjande av praktikanter och fackföreningsfientlig attityd.

"Jämfört med andra branscher som exempelvis kläder, elektronik, leksaker och möbler ligger charterföretagen fortfarande långt efter när det gäller att arbeta seriöst med uppföljning av de etiska krav som ställs."

Ämnen som tas upp

  • Migrantarbetares levnads- och arbetsvillkor i Thailand
  • Hotellarbetares arbetsvillkor i Turkiet
  • Fackföreningsfrihet i Thailand och Turkiet
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer