Kryssning – en lyxresa med smutsig baksida

Bakom kryssningsresandets lyxiga fasad gömmer sig en ohållbar verklighet. Den här studien belyser de problem som kryssningsindustrin för med sig och vilka åtgärder som måste till för att .

Ladda ner

Problemen kring kryssningsindustrin är många, trots det växer den rekordsnabbt. Det är en utveckling som inte är hållbar och kräver förändring. Kryssningsfartygen är större miljöbovar än flyget visar rapporter som Schyst resande har tagit del av och protesterna växer från miljöorganisationer runt om i världen. Trots det får industrins negativa konsekvenser liten uppmärksamhet i debatten och av media.

Ny teknik behövs för att minska utsläpp och stoppa föroreningen av luft och hav. För att komma tillrätta med detta krävs även mer transparens och god insyn i mätningar och analyser på utsläpp.

I den här studien visar Schyst resande de problem som kryssningsindustrin orsakar och har tagit fram ett antal krav som branschen aktivt måste arbeta med.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer