Handledning för lärare: Hur kan vi resa hållbart?

En dynamisk grund för att arbeta med elever på temat hållbar turism. Här hittar du praktiska tips och övningar för klassrummet.

Ladda ner

Hållbar turism är ett omfattande ämnesområde, eftersom turismen lämnar spår efter sig i hela världen och på en rad olika områden. Schyst resandes gymnasiematerial täcker in allt ifrån sexuell exploatering av barn till utsläpp från transporter. Vårt syfte är att ge morgondagens resenärer den kunskap de behöver för att bidra till en medveten turism.

Lärarhandledningen ger stöd för att arbeta med de teman som tas upp i texthäftet för gymnasiet och innehåller förslag på diskussionsuppgifter och aktiviteter.

Materialet riktar sig till gymnasieskolans studieförberedande program, samt till elever på hotell- och turismprogrammet. Det kan användas i ämnen som samhällskunskap, religion, geografi och företagsekonomi samt i kursen hållbar turism på hotell- och turismprogrammet.

Alla aktiviteter har kopplingar till aktuella kursplaner och det finns möjlighet att använda elevernas arbeten som underlag för bedömning för den som vill det.

Schyst resande erbjuder också en kostnadsfri workshop i hållbar turism för gymnasieskolor i hela landet. Läs mer och boka ett inspirerande besök här.

"Det finns många orsaker till att barn i fattiga länder arbetar i stället för att gå i skolan. Diskutera tänkbara orsaker och hur man kan förbättra situationen. Vem har det största ansvaret?"

Exempel på övningar

  • Vems är ansvaret?
  • Vilken påverkan har min resa?
  • Det nya hotellet – hållbart eller ohållbart?
  • Granska två resebyråers syn på hållbart resande
  • Var med och påverka – skriv en debattartikel
  • Framtidens lösningar
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer