Rapport: Så får vi ett hållbart tjänsteresande

Den här rapporten handlar om hur svenska företag agerar för att tjänsteresandet ska bli socialt och miljömässigt hållbart. Syftet är att undersöka om regelverket kring tjänsteresorna bidrar till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ladda ner

Till denna rapport har 27 stora svenska företag (inom branscherna industri, bygg, konfektion och sport) deltagit genom intervjuer och enkäter.

Det gäller företag som Volvo, Electrolux, ÅF, Atlas Copco, Ericsson, Haglöfs, Filippa K, Intersport, Lindex, NCC, Skanska och ytterligare 16 stora svenska företag som alla bedriver verksamhet i många länder, antingen genom egen tillverkning eller genom en internationell leverantörskedja.

Några av de deltagande företagen genomför över 50 000 tjänsteresor per år (pre-corona) varav en majoritet till och från länder utanför Europa. Sammantaget rör det sig alltså om hanterandet av många resor med stor potentiell påverkan på såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet.

"En sak är uppenbar, just nu är det ett gyllene tillfälle att stärka hållbarheten kring tjänsteresorna."

Ur rapporten, i korthet:

  • Medan samtliga 27 undersökta företag menar att deras resepolicy tar hänsyn till miljön, är det endast två företag som säger att det i resepolicyn ingår krav på arbetsvillkor för anställda inom resebranschen.

  • Vidare är det bara ett företag som anger att de har restriktioner för alkohol i resepolicyn och två som anger att det ingår förbund mot sexköp i samband med tjänsteresor.

  • Schyst resande reagerar särskilt på hur sällsynt det är ännu år 2021 att inkludera reglering av och rapportering av tjänsteresors påverkan i företagens samlade hållbarhetsredovisning.

  • Rapporten avslutas med några exempel på "best practice" samt rekommendationer för hur företagen bör hantera sina resepolicyer för mer hållbara tjänsteresor.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här