Reser offentlig sektor hållbart?

Schyst resande har granskat tjänsteresorna i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Tar de chansen att resa klimatsmart, och ställer de krav på anständiga arbetsvillkor och social hänsyn?

Ladda ner

Att resa hållbart handlar till exempel om att göra kloka val för klimatet, se till att vi får rimliga villkor i arbetslivet, motverka alkoholmissbruk och sexuell exploatering, slå vakt om barns rättigheter och minska fattigdomen. Sådant som man tänker sig att offentlig sektor skulle vilja bidra till.

Så hur ser det ut när våra statliga myndigheter, kommuner och landsting reser i jobbet? Använder de sina möjligheter att ställa miljökrav och etiska krav?

I en ny rapport analyserar vi vilka hållbarhetskrav 28 slumpvis utvalda myndigheter, landsting och kommuner ställer vid resor i tjänsten. Vi tittar också på vilka verktyg man kan använda för att närma sig hållbara tjänsteresor.

"De beslut som fattas av den offentliga sektorn om regler för resor i tjänsten får stor påverkan på miljö och klimat men även på social och ekonomisk utveckling."

Ämnen som tas upp

  • Stora summor satsas på offentliga tjänsteresor
  • Utsläppen från offentliga tjänsteresor fortsätter att öka
  • Resepolicyer i offentlig sektor – en granskning
  • Checklista: Vad en hållbar mötes- och resepolicy bör innehålla
  • Goda exempel
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer