Reser organisationerna hållbart?

I denna rapport granskar vi elva större organisationers resepolicyer och ger tips på vad en bra resepolicy bör ta upp.

Ladda ner

Resor i tjänsten utgör en betydande del av svenskarnas resande. Av drygt 35 miljoner hotellövernattningar 2016 i Sverige beräknas 57 procent ske i samband med tjänsteresor.

Med ett aktivt val av resesätt, boendeform med mera när anställda och förtroendevalda reser, kan organisationerna – med sin köpkraft och med sitt exempel – bidra till en sund utveckling av resandet och till en bättre rese- och hotellbransch.

Tydliga policyer om hållbart resande som är lätta att tillämpa gör det möjligt att arbeta systematiskt med sina tjänsteresor och nå resultat.

Vi har gått igenom olika organisationers resepolicyer utifrån sex aspekter:

  1. Miljö
  2. Kollektivavtal
  3. Alkohol och andra droger
  4. Sexuell exploatering
  5. Påverkan på lokalsamhället
  6. Krav på leverantörer och konsulter att följa policyn
"Avsikten har varit att hitta styrkor och svagheter i syfte att uppmuntra hela organisations-Sverige att ta fram genomarbetade resepolicyer."

Ämnen som tas upp

  • Goda exempel på resepolicyer
  • Checklista för en hållbar resepolicy
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer