Vart är resejournalistiken på väg? (2016)

Resereportagen lockar med de upplevelser som väntar oss i andra delar av världen. Men vilken information om de sociala och politiska villkoren är det som utelämnas? Och vilka är det som finansierar reportagen?

Ladda ner

Turismen är en av de största och mest expansiva branscherna och resenärerna från västvärlden tar sig allt längre bort. Samtidigt ökar turistströmmarna från Asien till Europa och Nordamerika.

Trots turismens växande betydelse för ekonomin, jobben, samhällsutvecklingen och miljön är journalistiken om turismens konsekvenser ytterst knapphändig. I bästa fall finns sådana resonemang med på ett hörn i resejournalistiken, men för det mesta tas resandets påverkan inte upp alls.

Denna kortfattade rapport analyserar sex artiklar från välkända tidningar som berättar om resmål och turism.

"Jämfört med annan journalistik är resejournalistiken starkt ekonomiskt beroende av den bransch den ska skildra och granska. Vi skulle knappast acceptera ett motsvarande beroende när det gäller utrikesjournalistik, företagsjournalistik – inte ens sportjournalistik."

Ämnen som tas upp

  • Turistens upplevelse i fokus, inte lokalbefolkningens
  • Normer kring turism: Vad är en lyckad semester?
  • Etnocentrism och stereotyper om turistländer
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer