Welcome to Sin City

I denna rapport riktar Schyst resande ljuset mot resande sexköpare. Vi avslöjar männens beteenden och myter – men också hur helt vanliga turister normaliserar prostitution.

Ladda ner

Journalisten Joakim Medin har på uppdrag av Schyst resande arbetat undercover i Thailand och träffat de svenska sexköparna för att beskriva deras efterfrågan på prostitution. Rapporten är en av de första studierna där ett större antal svenska män själva och osminkat får kommentera sitt sexköpande.

Rapporten ger en unik inblick i en tankevärld som går rakt emot Sveriges officiella värderingar. Männen uttrycker sig sexistiskt och rasistiskt. Vissa försvarar sig genom att hänvisa till thailändsk kultur. Några hävdar att de hjälper kvinnorna genom att köpa sex, medan andra vill dominera kvinnor och leva ut fantasier. Ytterligare andra söker "flickvänsupplevelser" och kan få för sig att de utnyttjade kvinnorna egentligen är de som exploaterar. Flera önskar en återgång till äldre och tydligare könsroller, som de upplever sig ha funnit i interaktionen med thailändska kvinnor.

Rapporten beskriver även hur det finns gott om "vanliga" turister i samma miljöer, som bidrar till att normalisera sexindustrin.

"Då majoriteten av svenska mäns sexköp görs på utlandsresan är det viktigt att vara tydlig med att det är lika oacceptabelt där som här. Med mer kunskap om sexköpare och genom att punktera myter och stärka värderingar för Fair Sex – sex på lika villkor – kan vi förebygga sexuell exploatering."

Ämnen som tas upp

  • Svenska mäns resonemang kring sexköp utomlands
  • Sambandet mellan prostitution och trafficking
  • Fattigdom som bidragande orsak till att kvinnor och barn hamnar i sexindustrin
  • Case: Sexturism i Barcelona och Amsterdam
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer