Samtycke till hantering av personuppgifter

Hur Schyst resande använder dina personuppgifter och vilka möjligheter och rättigheter du har.

Hantering av personuppgifter vid anmälan till utbildningar

För att kunna administrera ditt deltagande på Schyst resandes utbildningar och evenemang, eller hantera bokningsförfrågningar, behöver vi hantera dina personuppgifter. Genom din anmälan accepterar du den hanteringen.

De personuppgifter vi samlar in är:

 • För-och efternamn
 • Mejladress
 • Skola/Organisation/Företag
 • Arbetsort
 • Ev. kostönskemål

Ändamål med behandlingen

 • Administration av ditt deltagande på utbildningen/evenemanget
 • Kommunikation med dig före, under och i anslutning till utbildningen
 • Servera mat eller fika enligt dina önskemål (t ex allergier)

Hantering av personuppgifter för ambassadörer och instruktörer

När det gäller dig som är ambassadör eller instruktör för Schyst resande samlar vi in följande personuppgifter:

 • För-och efternamn
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Bostadsort
 • Ev. kostönskemål

Ändamål med behandlingen

 • Administration av din medverkan i Schyst resandes gymnasieworkshops, fortbildningar och andra evenemang
 • Kommunikation med dig under ditt ambassadörsskap, via nyhetsbrev, mejl och telefon
 • Servera mat eller fika enligt dina önskemål (t ex allergier)
 • Sätta ambassadörer i kontakt med varandra för genomförande av ideella aktiviteter – dina kontaktuppgifter delas med andra aktiva ambassadörer på en lösenordsskyddad hemsida som bara ni har tillgång till.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycke återkallades.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs för att administrera och följa upp utbildningen/evenemanget.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Schyst resandes kansli är inhyst på Unionen, och det är därför Unionen (org.nr. 802001-5759) som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, eller för att begära att vi ska begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:

helena.myrman@unionen.se


Schyst resande
Unionen
Olof Palmes gata 17
111 77 Stockholm

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Information om vår personuppgiftspolicy

Nätverket Schyst resandes kansli är en del av Unionen. Vi följer deras personuppgiftspolicy, som du hittar här.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer