Gymnasieungdomar med en jordglob i klassrummet

Vår hållbara klassresa

Under 2019 och 2020 genomfördes tävlingen Vår hållbara klassresa av nätverket Schyst resande med stöd av Konsumentverket. Tävlingen kommer ej att återupptas under 2021. Nätverket Schyst resande tackar alla elever och lärare som var med och tävlade!

Hur gick tävlingen till?

De tävlande fick i uppdrag att berätta hur just de planerade att genomföra den mest hållbara skolresan. En vinst delades ut på 15 000 kr till den klass som presenterade den bästa hållbara resebeskrivningen. Bidraget på 15000 kr var endast ett bidrag och avsåg inte att täcka samtliga resekostnader som klassen hade.

Vilka var med?

Tävlingen riktade sig till åk 9 och gymnasieklasser i hela Sverige.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer