Press

Resandet påverkar miljön och klimatet, men också människors rättigheter och resmålens utveckling. Det breda perspektivet på hållbart resande är vi rätt ensamma om i Sverige.

Är du journalist och ska göra ett inslag om hållbart resande? Resornas klimatpåverkan är en avgörande fråga och ofta börjar och slutar bevakningen där. Men ett hållbart resande handlar också om hur de som försörjer sig på turismen – en av tio människor i världen – behandlas, och om hur resandet formar platserna vi besöker. Vi kan tillföra det perspektivet.

Detta är Schyst resande Vi är ett nätverk bestående av sju organisationer med olika hjärtefrågor men med ett gemensamt intresse av ett bättre resande, med omsorg om människor och miljö. Vi arbetar både för medveten turism och hållbara tjänsteresor. Mer om nätverket här.

Våra rapporter Vi har jobbat med hållbart resande i tio år och har gett ut flera rapporter om olika ämnen. Till exempel har vi granskat hotellarbetarnas situation, tjänsteresor i offentlig sektor, svenska mäns sexköp på resan och resemedias koppling till hållbarhet.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer