huvudbild

Barns rätt till familj, trygghet och skola

Hållbart resande och...

Alla barn i hela världen har rätt att växa upp i trygghet, gå i skola och leka. Ändå är det miljontals barn som inte får en sådan uppväxt, och många av dem finns i länder som är populära resmål. Ibland kan turismen öka barnens utsatthet ytterligare.

Därför är barns rättigheter en viktig fråga kopplat till resande

Det har blivit billigare och enklare att resa till avlägsna länder utanför etablerade charterrutter. Samtidigt som inkomsterna från turismen kan gynna barnen finns det både direkta och indirekta negativa konsekvenser för barnen i turistområdena.

Fler resenärer söker idag genuina upplevelser och direkta möten med lokalbefolkningen, vilket har lett till nya typer av turism som home-stays, volontärturism och besök i slumområden eller på barnhem. Risken med dessa möten är att de sker på ojämlika villkor, där turistens behov snarare än barnens står i centrum.

Visste du att...

  • Barnarbete är vanligt på många populära resmål. Omkring 13-19 miljoner minderåriga arbetar inom turistindustrin. De utgör 10-15% av arbetskraften.
  • De flesta barn som lever på gatan eller bor på barnhem är inte föräldralösa. Cirka åtta av tio av barn på världens barnhem har föräldrar som skulle kunna ta hand om dem om de fick rätt stöd.
  • Det bästa sättet att hjälpa barn i fattiga länder är att stärka nätverket runt barnet.

Resande förövare

Ökad turism leder också till att fler barn riskerar att utnyttjas sexuellt. Europarådet uppskattar att 250 000 personer årligen reser utomlands i syfte att utnyttja barn sexuellt. Ofta sker det i utbyte mot pengar eller andra gåvor – till barnet självt, till familjen eller till mellanhänder. Resande förövare har genom internet och sociala medier lättare än någonsin att utbyta tips och ta reda på hur och var de lättast hittar barn att förgripa sig på.

"Jag föredrog gatubarn från Thailand, för de var billigare och lättare att kontrollera", säger en man som dömts för flera sexuella övergrepp mot barn utomlands.

Oavsett hur lagstiftningen ser ut i det land man besöker är det enligt svensk lag alltid förbjudet för svenska medborgare att ha sex med barn och att köpa sex av någon som är under 18 år.

Att ge pengar till barn på gatan

Barn som lever och arbetar på gatan är en grupp som löper extremt stor risk att utnyttjas sexuellt. När turister ger pengar eller köper varor av barn för att de vill hjälpa kan det få motsatt effekt – att fler barn stannar under längre perioder i en farlig miljö som håller dem borta från skola och ett tryggare boende.

Barnhemsturism och volontärarbete med barn

Barnhemsbesök, som blivit allt vanligare i samband med utlandsresor, är också något som kan kännas bra men som faktiskt ökar barnens utsatthet. Det finns barnhem som tar emot upp till fyra turistgrupper per dag eller över hundra volontärer per vecka. Studier visar att tillgången till utländsk finansiering leder till att fler barn placeras på barnhem i onödan. I vissa fall kan det också leda till att barn rekryteras genom människohandel i syfte att tjäna pengar.

Genom att besöka, volontärarbeta på, eller skänka pengar till ett barnhem riskerar man att bidra till ett system som splittrar familjer snarare än att hjälpa dem.

Att barn som redan blivit övergivna eller traumatiserade ständigt förväntas knyta an till nya personer som efter en kort tid lämnar dem igen skadar barnen mer än det hjälper dem. Personer som vill utnyttja barn söker sig också ofta till barn utan trygg vuxenanknytning.

"Barnhemmen sköter groomingen åt förövarna." Sebastien Marot, Friends International.

Vad vi arbetar för

Nätverket Schyst resande vill stärka skyddet för barn och unga i samband med resande. Inga barn ska tas från sina familjer och sättas på barnhem för att dra in pengar från turister. Barn ska inte heller behöva arbeta på exempelvis byggen av hotell utan ska få leka och gå i skolan. Både resenärer och reseföretag ska veta hur de ska larma om de misstänker sexuella övergrepp mot barn.

  1. Du kan göra skillnad!
  2. Tänk efter! Barn i fattiga länder har inte andra behov eller rättigheter än svenska barn. Om något inte skulle kännas okej för barn här hemma är det knappast bra för barn i andra länder heller.
  3. Använd ditt resekurage! Om du misstänker att andra svenskar utnyttjar barn sexuellt, anmäl direkt till www.polisen.se eller resekurage.se.
  4. Påverka din researrangör eller hotellet du bor på genom att våga fråga. Ställ frågor om de aktivt tar ställning mot att barn utnyttjas (till exempel genom uppförandekoden mot sexuell exploatering av barn, The Code, eller genom Child Safe Movement). Hör om de kan garantera att det inte förekommer barnarbete hos dem.
  5. Om du besöker eller tänker volontärarbeta på en verksamhet för barn under en resa, välj en organisation som ställer tydliga krav på dig och har rutiner för att säkerställa att barn inte utnyttjas på något sätt.
  6. Ge inte pengar till barn som tigger eller säljer varor till turister. Det är bättre att donera till en organisation som hjälper barnen till skolgång eller liknande. Se www.thinkchildsafe.org
  7. Besök inte barnhem. Det skulle vara otänkbart att släppa in turister för att leka och ta selfies med barn som blivit övergivna eller traumatiserade i Sverige. De gåvor du ger under ett besök kan i själva verket bidra till att fler barn tvingas växa upp utan sina föräldrar. Barn som lär sig att ju gulligare och kramigare de är mot besökare desto fler presenter får de löper extremt stor risk att utnyttjas av besökare som inte vill dem väl. Se www.barnhemskollen.se

Sakkunniga om barns rättigheter inom Schyst resande

Childhood är den organisation i nätverket som fokuserar helt och hållet på barns trygghet. Läs mer om barnen och turismen och vad du kan göra på Childhoods hemsida.

Illustration: Klara Bartilsson

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer