huvudbild

En blomstrande lokal ekonomi

Hållbart resande och...

När mellan 60 och 90 procent av det turister spenderar på resmålen läcker ut ur landet är det något som inte står rätt till. Att se till att den lokala ekonomin kan blomstra är en viktig del av ett hållbart resande.

Därför är lokal ekonomi en viktig fråga kopplat till resande

Turistorter blomstrar och kommers och aktiviteter kring turismen genererar stora summor pengar. Men det pågår ett ekonomiskt läckage i turistnäringen – vinsten går ofta tillbaka till flygbolag, hotell och reseföretag i turisternas hemland. Trots att det egentligen är det lokala samhället som borde skörda vinsterna.

Visste du att ...

  • Mellan 60 och 90 procent av det som en turist spenderar under sin vistelse läcker ut ur värdlandets ekonomi.
  • All-inclusive-turism är särskilt dåligt för den lokala ekonomin.

Hur kan turism bidra positivt till det lokala näringslivet?

Ekonomisk hållbarhet är att se till att lokalsamhället kan tjäna pengar och kan investera för sin framtid, och att inkomsterna fördelas rättvist. Resebranschen kan ha flera positiva effekter på det lokala näringslivet. De viktigaste är:

Ökad inhemsk inkomst

Besöksnäringen skapar inkomster och välstånd för privatpersoner, kommuner, företag och stater. Pengar som spenderas av turister kan spela mycket stor roll för destinationslandets BNP. Under 2016 representerade besöksnäringen ca. 10,2% av världens BNP och andelen förväntas öka.

Fler jobb

Turismen leder till direkta jobb – på hotell, inom transporter, hos researrangörer, vid turistattraktioner, som guider osv. Runtomkring den uppstår även indirekta arbetstillfällen inom branscher som bygg, bank och design. Under 2016 genererade den globala turistbranschen (både indirekta och direkta arbeten) 292 220 000 jobb, vilket representerar 9,6 procent av den globala arbetskraften. Antalet arbetstillfällen förväntas öka med cirka 11 procent fram till 2027.

Bättre infrastruktur

Ofta satsar destinationsländer på bättre vägar, tåg, flygplatser, telekommunikation, vattenförsörjning och elnät för att ge service till turisterna. Det kan även lokalbefolkningen dra nytta av.

Hur kan turism påverka det lokala näringslivet negativt?

Flera länder använder sig av besöksnäringen som ett verktyg för ekonomisk utveckling. Men det bygger på att inkomsterna från turismen faktiskt hamnar i den lokala ekonomin.

Inkomstläckage

Inkomstläckage har man faktiskt pratat om i 50 år, men få har forskat inom ämnet. Det betyder inte att inkomstläckage är ett litet problem. Det leder oftast till en mycket ohållbar ekonomisk utveckling. Inkomstläckage uppstår när vinster från turismen inte återinvesteras eller används för inköp i destinationsländerna.

Utländska företag som äger hotellen använder destinationslandets naturresurser och arbetskraft och plockar sedan hem vinsterna till sina egna länder. Lite pengar kommer in till destinationsländerna genom tullar på de varor som importeras för turisternas skull, men det skulle gagna destinationsländerna mer om de varor som erbjuds tillverkas i landet.

En stor del av turisternas pengar når aldrig mottagarlandet utan läcker ut till import av varor samt skatter, vinster och löner till personal på exempelvis reseföretag, flygbolag och internationella hotellkedjor som har sin bas i rikare länder. Stora belopp stannar enbart en kort tid i destinationslandet. Här handlar det om pengar som spenderas på exempelvis utlandsägda hotellrestauranger, barer, arrangörer av dykresor och souvenirbutiker. En undersökning visade att det sammanlagda "läckaget" av pengar ut ur Thailand uppgår till 70 procent, vilket kan jämföras med exempelvis Indien där motsvarande andel är 40 procent.

FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) pekar på att turistindustrin saknar leverantörer med anknytning till utvecklingsländerna. Det gör att värdet av turismen i utvecklingsekonomier idag är begränsat.

All-inclusive-turism

Genom att anlita lokala leverantörer av varor och tjänster kan man minska läckaget. Det ökade utbudet och efterfrågan på så kallade all-inclusive-resor motverkar en sådan utveckling. All-inclusive innebär att i stort sett alla kostnader ingår i priset till researrangören (hotell, mat, dryck, transporter, etc). Då researrangörerna föredrar att samarbeta med stora internationella marknadsaktörer framför de lokala når väldigt lite av det turisten spenderar den lokala ekonomin.

Vi arbetar för att...

Lokalbefolkningen ska tjäna på sin turism! Pengarna från besökarna ska gynna ekonomin på plats. Schyst resande arbetar för att resebranschen så ofta som möjligt ska köpa in lokala varor och tjänster.

  1. Du kan göra skillnad!
  2. Köp lokalproducerad mat och dryck, samt frukt och grönsaker anpassade efter odlingssäsong.
  3. Välj den lokalägda restaurangen och det lokalägda hotellet, dykcentret, etc.
  4. Pruta inte för mycket. Tänk på att försäljaren behöver pengarna för att kunna försörja sig själv och sin familj.
  5. Lämna gärna dricks till t.ex. hotellstädaren på ditt hotell.
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer