Våra utbildningar

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, bland annat för resebranschen och i skolor. Vi har öppna kurser som riktar sig till en hållbarhetsintresserad allmänhet.

För studerande

Föreläsning "Min resa, mitt avtryck" för gymnasiet och åk 9

För elever på den studieförberedande gymnasieskolan och gymnasiet. Inför hösten har Schyst resande tagit fram ett nytt och innovativt format om hållbart resande och Agenda 2030! Läs mer här

Heldagsutbildning för turismstuderande

För elever på turismprogram. Hur kan du påverka den bransch du snart ska jobba i? Vilken omställning står turismen inför? Utbildningen finns på grund samt avancerad nivå och ges fysiskt på plats eller digitalt via ZOOM. Läs mer här

För yrkesverksamma

Onlinekurs för reseföretag: Kompetensutveckling inom hållbar turism

För reseföretag och resebyråer som vill möta de ökade krav som ställs på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En utbildning direkt framtagen för företag i turismsektorn. Boka en utbildning till din arbetsplats.

Onlinekurs för resebranschen: Kompetensutveckling inom hållbar turism

Just nu! För enskilda medarbetare som vill kompetensutveckla sig inom hållbar turism håller vi för tillfället gratis onlinekurser i vår. Kursen ges under två halvdagar. Läs mer här

Onlineutbildning för journalister: Bevaka turism och hållbarhet

Gratis fortbildning för dig som rapporterar om resebranschen. Mejla samordnaren för utbildning och ideell verksamhet om du är intresserad av resejournalistutbildningen! Läs mer här

För allmänheten

Kurs i hållbart resande, steg 1

För alla som är intresserade av hållbar utveckling och resande. Välkommen på en gratis, öppen och inspirerande heldagskurs som vi genomför i samarbete med Folkuniversitetet! Läs mer här

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer