Om oss

Nätverket Schyst resande arbetar för ett hållbart resande, där både människor och miljö mår bra. Oavsett om det gäller semestern eller tjänsteresan. Vi vet att det är möjligt att uppleva världen samtidigt som man gör ett gott avtryck för anställda, klimat och människorna på platsen man besöker.

Vad vi gör

Vi ger ut rapporter, ordnar evenemang, driver kampanjer och opinion och lyfter frågorna på webben och i sociala medier. Vi utbildar ambassadörer som är ute och föreläser på skolor, företag och organisationer. Och vi gör vad vi kan för att inspirera fler att resa hänsynsfullt!

Dessa organisationer ingår i nätverket

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan sju organisationer, som var och en bidrar med expertkunskap om sitt område. Tillsammans täcker vi in bred kunskap om hur turismen kan bidra till ett gott samhälle – och vi ser kraften i att jobba tillsammans mot det målet.

Unionen

Verkar bland annat för att anställda inom turismsektorn runt om i världen ska arbeta under drägliga villkor.

Childhood

Arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Fair Action

Sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

Hotell- och restaurangfacket

Arbetar för schysta villkor för hotell- och restauranganställda över hela världen.

IOGT-NTO-rörelsen

Verkar för minskat bruk av alkohol och andra droger i utvecklingsländer för att bidra till en demokratisk utveckling och minskad fattigdom.

RealStars

Arbetar på bred front för att skapa debatt och opinion mot prostitution och människohandel.

Union to Union

Samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar fackliga utvecklingsprojekt i ett åttiotal länder.

Internationellt samarbete

Nätverket Schyst resande är också med och påverkar på internationell nivå för att mänskliga rättigheter ska respekteras inom turismen, bland annat genom den ideella organisationen The Roundtable Human Rights in Tourism.

Logga: Roundtabel human rights in tourism

Kan vi hjälpas åt?

Ju fler vi är som samarbetar kring de här frågorna, desto bättre. Vi gör gärna saker tillsammans med andra aktörer. Hör av er om ni har förslag, synpunkter eller idéer kring samarbeten!

uppmaning

Checklista för en hållbar resepolicy

Se vad ni behöver ha koll på.

Till checklistan