Om nätverket för hållbar turism

Schyst resande, nätverket för hållbar turism, arbetar för ett resande som lämnar positiva avtryck, där både människor och miljö mår bra. Oavsett om det gäller semestern eller tjänsteresan.
Vi vet att det är möjligt att uppleva världen samtidigt som man gör ett gott avtryck för anställda, klimat och människorna på platsen man besöker.

Vad vi vill

Schyst resande vill inspirera fler till att resa hänsynsfullt, öka kunskapen om hållbar turism och få resebranschen att agera för att värna om människor och miljö.

Vad vi gör

Vi ger ut rapporter, ordnar evenemang, driver kampanjer och debatterar villkoren i turistbranschen. Vi håller också utbildningar runt om i hela Sverige, bland annat på gymnasieskolan och för reseföretag.

Vad vi menar med hållbar turism

Med hållbar turism menar vi ett resande som tar hänsyn till både klimat och miljö, de som jobbar inom resebranschen och samhället på plats. De frågor vi främst arbetar för är:

Grunden för vårt arbete är de globala målen i Agenda 2030 och vi fokuserar i stor utsträckning på hur turismen påverkar låg- och medelinkomstländer.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter hittar du här

Dessa organisationer ingår i nätverket

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Childhood, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, RealStars och Union to Union.

Tillsammans täcker vi in bred kunskap om hur turismen kan bidra till ett gott samhälle – och vi väljer att jobba tillsammans mot det målet för att kunna påverka mer. Nätverket Schyst resande drivs av Unionen och får stöd av Sida, via Union to Union, samt från Konsumentverket.

Internationellt samarbete

Nätverket Schyst resande är med och påverkar på internationell nivå för att mänskliga rättigheter ska respekteras inom turismen. Det gör vi bland annat genom den ideella organisationen The Roundtable Human Rights in Tourism.

Logga: Roundtabel human rights in tourism

Kan vi hjälpas åt?

Ju fler vi är som samarbetar kring de här frågorna, desto bättre. Vi gör gärna saker tillsammans med andra aktörer. Hör av er om ni har förslag, synpunkter eller idéer! Du når Schyst resandes projektledare Helena Myrman på helena.myrman@unionen.se.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer