Framtidens turism - kan turismen bli mer hållbar efter pandemin?

Hur har Covid-19 pandemin påverkat turismnäringen i världen och har den bromsat eller påskyndat framväxten av hållbar turism? Schyst resande har rest till Mexiko och Egypten för att ta reda på hur befolkningen har upplevt den här tiden, men även pratat med myndigheter och organisationer om de initiativ som nu växer fram kring hållbar turism.

Ladda ner

Den första delen av rapporten backar tillbaka pandemins inverkan på turismen, från och med mars 2020. Den fortsätter med observationer och intervjuer från fältarbete i Egypten och Mexiko, två mycket populära internationella turistmål med stort beroende av intäkter från turistnäringen. Turistguider, hotellägare, souvenir-försäljare och andra uttrycker sina idéer om den socioekonomiska effekten av att dramatiskt färre turister anländer 2020 och 2021. Men de berättar också hur naturen ibland reagerade på att färre besökte den.

Den andra delen av rapporten berättar hur det har kommit nya visioner och initiativ för att bygga hållbar turism, som ett resultat av pandemin och den dramatiska förlusten av intäkter från turistnäringen. Både nationella och lokala myndigheter i Egypten och Mexiko har intensifierat sin berättelse om ett behov av att investera mer i hållbara turismprojekt under pandemin. Även om en sådan berättelse existerade redan före mars 2020, har pandemin många gånger inkluderats i det statliga meddelandet för att motivera en övergång till en "grön" turistsektor.

Egypten och Mexiko investerar nu båda i infrastrukturprojekt och informationskampanjer som syftar till att skapa hållbar turism. De får stöd i detta av både transnationella utvecklingsorgan, utländska regeringar och internationella civila organisationer. Men hur "gröna" är dessa nya projekt, och leder den nya informationskampanjen verkligen till en mer hållbar turism?

Rapporten undersöker detta på plats, med en kritisk blick – samtidigt som man möter lokala, civila initiativ och önskemål om hållbar turism.

Rapporten är utgiven av: Schyst resande

Författare:Joakim Medin

Foto: Joakim Medin

Omslagsbild: Sofie Lantto

Grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer