Napo Wildlife Center Ecolodge

Gröna resetrenden ökar

Resenärer har blivit mer medvetna om att det går att bo miljövänligt på resan. Det har blivit vanligare att leta efter grönare alternativ på resan och många betalar gärna extra för att försäkra sig om att de reser hållbart, enligt en ny undersökning från bokningssajten Booking.com.

Senaste rapporten om hållbarhet vid resor visar att den gröna resetrenden fortsatt pekar uppåt. En stor majoritet av de tillfrågade (87 %) svarade att de vill resa hållbart, och fyra av tio (39 %) bekräftade att de ofta eller alltid lyckas göra just detta. Hälften (58 %) svarade att de aldrig, sällan, eller bara ibland lyckas resa hållbart. Trots att vi tar stora steg mot en grönare framtid finns det alltså utrymme för att förbättring.

Hållbarhet börjar med ditt boende på resan

“Hållbara resor" är ett subjektivt uttryck som har olika betydelse för olika personer. För nästan hälften av de tillfrågade (46 %) innebär en “hållbar resa" att bo på ett miljövänligt boende; den här definitionen toppar alltså listan över vad folk tänker när de hör uttrycket. De tre största anledningarna till varför resenärer väljer miljövänliga boenden på resan är att de vill bidra till minskad negativ miljöpåverkan (40 %), få en mer äkta upplevelse av resmålet (34 %) och känna sig väl till mods över valet av boende (33 %).**

Över två tredjedelar (68 %) av resenärerna planerar att bo på ett miljövänligt boende år 2018, vilket är en ökning från 65 % år 2017 och 62 % år 2016. Dessutom minskar antalet resenärer som väljer bort miljövänliga boenden på grund av att de inte är medvetna om att de finns; i årets undersökning utgjorde dessa 31 %, jämfört med 39 % år 2017 och 38 % år 2016.

Läs hela artikeln här!

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer