huvudbild

Ett klimat som håller

Hållbart resande och...

Det är många i Sverige som längtar till sol, bad och varma kvällar på semestern. Resesajterna lockar med paradisstränder och långväga resmål som Thailand, Mexiko, Vietnam och Indien. Men hur mycket påverkar resorna klimatet egentligen, och hur kan vi resa miljövänligt?

Därför är klimat en viktig fråga kopplat till resande

Turismen har ett stort ekologiskt fotavtryck, som dessutom växer för varje år. Både jordens naturliga livsmiljöer och hela klimatet påverkas av hur vi reser. En ny studie uppskattar exempelvis att turismen står för runt åtta procent av de globala klimatutsläppen, om man tittar på allt från transporten till souvenirerna. Det är nöjesrelaterade utsläpp, som kanske inte alltid är livsviktiga på samma sätt som utsläppen från matproduktion eller uppvärmning.

Hur vi tar oss till resmålet gör störst skillnad för klimatet

Den mesta av debatten om klimat och resande kretsar av naturliga skäl kring flyget. Anledningen är att en flygresa är en av de enskilda aktiviteter som ger störst klimatutsläpp. Cirka tre till fyra procent av världens koldioxidutsläpp orsakas av flyget. Men det är inte hela sanningen – eftersom utsläppen sker på hög höjd direkt i atmosfären får de större verkan, och dessutom släpper flyget ut fler växthusgaser än bara koldioxid. Detta behöver självklart räknas in och då beräknas flygets klimatpåverkan bli ungefär dubbelt så hög.

Att det ser ut som att flyget står för en liten andel av de globala utsläppen beror också på att det är en liten minoritet på jorden som flyger.

Men det är inte bara flyget som behöver sänka sina utsläpp – kryssningar är också ofta en riktigt smutsig historia.

Visste du att...

Vem är det som flyger egentligen?

Man hör ofta att "flyget bara står för ett par procent av koldioxidutsläppen" som ett argument för att det inte är så viktigt att minska flygandet. Men då har man alltså räknat bort runt hälften av flygets klimatpåverkan. Det finns också en annan invändning mot det argumentet: rättviseaspekten.

Bara 2-3 procent av jordens befolkning flyger regelbundet. Övriga 97-98 procent flyger aldrig, eller mycket sällan. Det är alltså en mycket liten klick resenärer i rika länder som står för alla utsläpp. Detta ligger i linje med Oxfams beräkning att de rikaste tio procenten i världen (dit nästan alla i Sverige hör) står för hälften av de globala utsläppen, medan den fattigaste halvan av jordens befolkning endast orsakat tio procent av utsläppen – men drabbas hårdast av klimatkrisen.

I genomsnitt flyger svensken mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet.

Gröna flyg då?

Nya flygplan är mer bränsleeffektiva, vilket i sig är bra, men den besparingen äts tyvärr upp av ökat flygande.

Att blanda in biobränsle är ett steg åt rätt håll, men att producera och elda biobränslen påverkar också klimatet. Dessutom behövs skogen för att binda in den koldioxid som redan släppts ut sedan tidigare. Flygets dubbla klimatpåverkan på hög höjd försvinner dessutom inte vid användning av biobränsle. Vi har också begränsat med odlingsmark på jorden och produktionen av biobränsle för nöjesresor måste vägas mot behovet av mat till hela världens befolkning. Som Naturskyddsföreningen skriver: Det behövs en kombination av bättre teknik, bättre bränsle och minskat flygande. Inte antingen eller.

Idag pågår arbete med att få flyget att ta ansvar för och betala för sin globala klimatpåverkan. Chicagokonventionen från 1944 samt tusentals bilaterala avtal om flygfart har länge gjort det väldigt billigt för flyget att släppa ut växthusgaser.

Vad vi arbetar för

Schyst resande vill se ett resande som är hållbart för både människor och miljö. Därför informerar vi om resandets klimat- och miljöpåverkan och uppmanar resenärer och organisationer att välja resor med så lågt klimatavtryck som möjligt. Transporterna gör klart störst skillnad, men det finns fler saker man kan göra för att värna om klimatet och miljön. Som att utforska ekoturismen och välja hållbarhetsmärkta boenden på resan. Se våra tips nedan.

  1. Du kan göra skillnad!
  2. Välj klimatsmarta transporter. Tåget är ett bra alternativ.
  3. Om du flyger – gör det mer sällan och stanna borta längre. Undvik kryssningsturism.
  4. När du planerar en resa, kolla dess klimatavtryck och hur du kan minska det på klimatsmartsemester.se.
  5. När du bokar boende, fråga om deras miljöarbete.
  6. Det finns märkningar av hotell både vad gäller miljö och arbetsförhållanden. Välj om möjligt ett sådant hotell.
  7. Om du på plats märker att hotellet inte verkar rena avloppet eller sortera sopor, kan det faktum att du faktiskt påpekar det vara startskottet för förändring.
  8. Glöm inte de små enkla valen som att äta mer vegetariskt, hushålla med vattnet och undvika onödigt skräp. Att äta på den lokala restaurangen, handla frukt och grönt på marknaden och se till att de souvenirer och kläder du eventuellt köper är schyst producerade inom landet ger ett tillskott till den lokala ekonomin, samtidigt som miljöbelastande transporter minskar.
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer