Tjänsteresorna förväntas minska till förmån för fler virtuella möten, enligt en Novus-undersökning.

8 av 10 anställda i privat sektor tror på färre tjänsteresor

Det ser ut att bli färre resor i jobbet framöver. Det tror i alla fall 79 procent av de anställda i privat sektor, enligt en undersökning av Novus på uppdrag av nätverket Schyst resande. Istället spås trenden med virtuella möten hålla i sig - även efter att coronapandemin avtagit.

" Nu ser vi till exempel att arbetsplatser tänker ett extra varv på hur de vill resa framöver och att nya mer hållbara mönster etableras."

-Även om den situation vi befinner oss i nu bottnar i en kris för både hälsa och jobb så är det också ett tillfälle att tänka nytt. Nu ser vi till exempel att arbetsplatser tänker ett extra varv på hur de vill resa framöver och att nya mer hållbara mönster etableras, säger Helena Myrman, projektledare för nätverket Schyst resande.

Färre tjänsteresor och fler digitala möten

På frågan som ställdes: "Hur tror du att din arbetsplats kommer att förhålla sig till digitala möten och tjänsteresor när Covid-19-pandemin lagt sig, jämfört med innan" svarade:

  • 46 procent att några fler tjänsteresor ersätts med virtuella möten
  • 33 procent att många fler tjänsteresor ersätts med virtuella möten
  • 12 procent tror inte på någon skillnad från tidigare
  • 9 procent svarade vet ej

Bra läge att se över företagets resepolicy

Efter ett halvår med stängda gränser och resstopp hade man kunnat gissa på ett uppdämt behov av att träffa underleverantörer, kunder och samarbetspartners.

Ändå tror hela 79 procent av tjänstemännen i privat sektor på ett minskande tjänsteresande till förmån för fler digitala möten, även efter att den rådande pandemin lagt sig. Utifrån ett klimatperspektiv kan det vara positivt.

-Hur man väljer att lägga upp sitt resande framöver är avgörande för en hållbar utveckling. Det handlar förstås om att se över behov av fysiska möten, men också att låta hållbarhetstanken följa med hela vägen; från hur vi tar oss till resmålet till hur vi bor, vad vi äter och vad vi gör på plats, säger Helena Myrman.

Bara tolv procent tror att de kommer att resa lika mycket i tjänsten framöver, som innan corona. Nio procent av de svarande att de inte visste.

Helena Myrman, projektledare Schyst resande

Helena Myrman, projektledare Schyst resande.

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!