SUV, stadsjeep, palmer, klimatförstörande utsläpp, koldioxid i atmosfären, klimatojämlikhet

Ny rapport: Den rikaste 1% orsakar allt större utsläpp

Enligt en ny rapport från Oxfam och Stockholm Environment Institute står den rikaste procenten (1%) av världens befolkning för dubbelt så stora utsläpp som den fattigaste hälften (50%). Men det är de fattiga som drabbas hårdast - och först.

Olika sätt att resa och transportera sig och sina varor står för en fjärdedel av de globala utsläppen, och det är de tio rikaste procenten av världens befolkning som står för den siffran främst genom sina många flygresor och genom att köra stora bränsleslukande stadsjeepar.

Samtidigt orsakar den allra rikaste procenten ännu större utsläpp än alla EU-medborgare tillsammans, enligt rapporten. Och det är en klyfta som vidgas.

"Den rika minoritetens överkonsumtion förvärrar klimatkrisen, men det är ungdomar och människor i fattigdom som drabbas av konsekvenserna, " säger Tim Gore, chef för Oxfams klimatarbete och författare till rapporten i en kommentar, som fortsätter:

"Den extrema klimatojämlikheten är en direkt konsekvens av att makthavare i flera decennier strävat efter en ojämlik och klimatskadlig ekonomisk tillväxt."

Rapporten "Confronting Carbon Inequality" är framtagen i samarbete med Stockholm Environment Institute och presenteras den 21 september i samband med att frågan diskuteras i FN.

Forskarna bakom rapporten har fokuserat på perioden 1990-2015, det vill säga 25 år då den mängd koldioxid som finns i atmosfären fördubblats.

Dessvärre vet vi att mängden fortsätter att öka i ominskad takt även efter 2015. Så sent som den 1 maj 2020 uppmättes nytt rekord igen när andelen koldioxid i luften var högre än på 800 000 år - trots pandemins tillfälliga avbrott i såväl resande som produktion. Och det är fortfarande de rikaste procenten som ökar sina utsläpp snabbast.

"Sverige och andra länder behöver införa åtgärder och mål för att minska konsumtionsutsläppen, även de utsläpp som importeras från andra länder. Det är viktigt att regeringen och samarbetspartierna går vidare med arbetet att sätta mål för detta som utlovat, säger Robert Höglund", kommunikationschef på Oxfam Sverige, i en presskommentar.

uppmaning

Checklista för en hållbar resepolicy

Se vad ni behöver ha koll på.

Till checklistan