Konsumentverket, vilseledande marknadsföring, klimatneutral, netto noll, klimatkompensation

Konsumentverket: Påstå inte att det är "klimatkompenserat"

Nu sätter tillsynsmyndigheten Konsumentverket ned foten gällande användning av begrepp som "klimatneutral", "netto noll" och "klimat-kompensation" i samband med marknadsföring.

Sådana begrepp vilseleder, menar myndigheten som tagit fram en vägledande skrivelse.

Som Schyst resande har rapporterat om förut har Konsumentverket under de senaste åren sett hur användningen av diffusa och otydliga klimatpåståenden som "klimatneutral" och "klimatkompensera" används allt oftare i marknadsföring av såväl resor som produkter och allt däremellan.

Det ökar förstås i takt med att fler vill göra bra val som inte förstör klimatet – vilket leder till att det ekonomiska intresset i att använda den typen av begrepp ökar. Och därmed också vikten av att granska de påståenden som görs, att avslöja så kallad "greenwashing".

Här kan du hjälpa till genom att anmäla vilseledande marknadsföring till Konsumentverket!

Konsumentverket är tillsynsmyndighet rörande frågor om vilseledande marknadsföring, och har på senare år drivit en handfull ärenden till domstol. Till exempel har flygbolagen SAS och BRA båda hamnat i rätten för påståenden om "klimatkompensation" och "klimatneutralt".

Men om man verkligen har en produkt som är klart mindre skadlig för miljön och inte påverkar klimatet som konkurrenternas, hur ska man kunna marknadsföra den?

– Påståendena ska följas av en förklarande text som beskriver produktens miljöfördel och dess begränsningar. Den förklarande texten ska finnas i omedelbar närhet till det vaga påståendet, säger Ida Nyström, processråd på Konsumentverket, i en presskommentar.

Det duger till exempel inte att ha en fördjupande text som förklarar hur det är uträknat på företagets sajt, utan det ska framgå direkt i annonsen eller på produkten, förklarar hon vidare.

Även vetenskapligt kvalificerade påståenden som skulle kunna anses för sanna i sak kan bedömas som vilseledande - om det blir för komplext för genomsnittskonsumenten att ta till sig informationen och ta ett välgrundat köpbeslut, menar Konsumentverket.

Det är alltså helhetsintrycket en vanlig konsument får som måste vara både korrekt och lättillgängligt, det är det marknadsföraren har att bevisa.

Dessutom måste den som vill påstå att en produkt är positiv eller neutral för klimatet på något sätt också lyfta de negativa aspekterna – annars är man där och vilseleder igen.

Gör så här!

Vill du veta mer om hur du kan marknadsföra en mindre klimatskadlig tjänst eller produkt, eller hur du som konsument kan bli bättre på att granska vilseledande marknadsföring?

I korthet: Om klimatkompensation

"Det kan till exempel vara svårt för konsumenten att förstå att påståendena syftar på att företaget som marknadsför produkten har köpt utsläppsminskningsenheter i ett projekt någon annanstans i världen. Vidare är det omöjligt för konsumenten att veta vilket projekt som ligger till grund för påståendet. Det är inte heller säkert att konsumenten förstår att produkten ändå medför en belastning för miljön på grund av de utsläpp som den faktiskt ger upphov till." (Konsumentverket)

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!