Landgrabbing - en av turismens mörka sidor

I Schyst resandes rapport ”Landgrabbing – en av turismens mörka sidor” beskrivs hur människor körs iväg från sina hem för att bereda plats för turister. Rapporten belyser problematiken kring Landgrabbing i turismsektorn och ger flera exempel på hur det förekommer i olika delar av världen.

Ladda ner

Landgrabbing är ett vanligt problem i turismsektorn, men som sällan diskuteras eller granskas. Det sker i spåren av turismens framfart och drabbar många människor runt om i världen.

Olika former av turism - badturism, vildmarksturism, kulturell turism, sportturism osv - föder olika former av landgrabbing där befolkningen körs iväg från områden nära stränder, i nationalparker, nära kulturella monument och på platser där nya idrottsarenor ska byggas.

Ett kännetecken på landgrabbing är att människor i det lokala samhället förlorar kontrollen av markområdet genom tvång, förödmjukelse och missledande information. Detta leder i sin tur ofta till att det blir svårare att klara försörjning genom jordbruk och fiske.

I den här rapporten kan du läsa om olika former av landgrabbing och hur det förekommer på många platser runt om i världen. Men den redovisar också för hur landgrabbing kan motverkas, för att bygga en mer hållbar turismnäring.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer